„Agrokoncernas” uzņēmumu grupa šodien ir viens no lielākajiem Lietuvas zemnieku partneriem agroķīmiskās apkalpošanas, lauksaimniecības produkcijas realizācijas un citās lauksaimniecības biznesa jomās.


Savu darbību kompānija uzsāka 1990. gadā kā neliels tirdzniecības uzņēmums, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus. Patlaban „Agrokoncernas” uzņēmumu grupa ir izaugusi līdz 38 dinamiski attīstošos uzņēmumu apvienībai, kas Lietuvas zemniekiem par konkurētspējīgām cenām spēj piedāvāt labākos pakalpojumus, progresīvākās tehnoloģijas un kvalitatīvākos produktus.
 

2015. finanšu gadā „Agrokoncernas” uzņēmumu grupa pārdevusi preces un sniegusi pakalpojumus vairāk nekā par 400,7 milj. euro.


„Agrokoncernas” uzņēmumu grupā šobrīd darbojas četri galvenie uzņēmumi, kas apkalpo zemniekus: UAB „Agrokoncernas”, UAB „Agrokoncerno grūdai”, UAB „Agrokoncerno technika” un SIA „Latagrokoncerns”.