Blog title

ŠĶIRNES RUDENS SĒJAI

Ziemas rapsis :
    DK Extract (Monsanto Francija) 
    Mercedes H (Rapool Rings GMBH Vācija)
    Rafiness H ( Rapool Rings GMBH Vācija)
    Anderson H (LG Limagrain Francija) 
    Butterfly (KWS Francija) 
 Ziemas kvieši :
  • Artist C2 (DSV Vāciaj) 
  • Advokat C 2 (Saatbaum Linz ,Austrija) 
  • Janne C2 (Limagrain Čehija) 
  • Wilejka C2 (HR Strzelce Polija ) 
 Ziemas tritikale ;
  • Meloman C2 (Polija ) 


Tags: Jaunumi